* Obligatori

D’acord amb el Reglament general europeu de protecció de dades i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades, t’informem que a la Fundació EINA tractem les dades que ens facilites amb el fi de mantenir-te informat de les nostres activitats acadèmiques, agenda cultural i esdeveniments institucionals. Les dades proporcionades es conservaran mentre ho autoritzis. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en els que existeixi una obligació legal. Amb tot i, com a titular de les dades, pots exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació mitjançant un escrit on s’ha de fer constar el nom i cognoms de l’interessat, la fotocòpia del DNI, NIE o passaport, el domicili a efectes de notificacions, la data i la signatura del sol·licitant, adreçat a: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. Passeig Santa Eulàlia núm. 25. 08017, Barcelona, o al correu electrònic a privacitat@eina.cat.